Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,797

 Sơ kết công tác đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường ĐHSP sau 2 năm thực hiện
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Nguyễn Tấn Lê
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế đào tạo theo phương thức tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm; Số: ;Từ->đến trang: 7-21;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn