Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,989

 Trường sư phạm với việc đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học đổi mới công tác quản lý đào tạo và phương pháp dạy học, trường CĐSP Quảng Nam
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2003
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn