Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,504

 Mối liên quan giữa phát triển kinh tế tri thức và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ở trường Đại học Sư phạm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học về đổi mới phương pháp giảng dạy, trường ĐHSP- Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: 14-19;Năm: 2001
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn