Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,536

 Một số ý kiến về công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học tại trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học về quan hệ giữa đào tạo đại học và thị trường lao động - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án giáo dục đại học, Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: 37-41;Năm: 2001
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn