Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,940

 Kết quả điều tra xã hội học thăm dò nhận thức và tác động của cư dân địa phương đến sự tồn tại và phát triển của khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Đinh Thị Phương Anh, Đặng Quốc Hòe, Nguyễn Thị Đào
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Thông báo khoa học trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng; Số: 2;Từ->đến trang: 40-45;Năm: 1998
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà thuộc thành phố Đà Nẵng là một khu rừng với đặc điểm tự nhiên đa dạng và có nhiều loại động thực vật thuộc loại quý hiếm của nước ta. Hiện nay việc bảo tồn, duy trì và phát triển hệ sinh thái ở đây đang được quan tâm chú ý. Bên cạnh việc điều tra nghiên cứu tài nguyên sinh vật, vấn đề bảo vệ tự nhiên thông qua việc nâng cao nhận thức cho cư dân địa phương là điều vô cùng cần thiết. Chính vì vậy đề tài này đã được đặt ra nhằm mục đích điều tra xã hội học thăm dò nhận thức và tác động của cư dân địa phượng, tìm hiểu hoàn cảnh sống của cộng đồng dân cư ở đây để làm cơ sở đề xuất những giải pháp xã hội hợp lý. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đưa ra những số liệu điều tra về hiện trạng cơ cấu nghề nghiệp của cư dân, phương thức sống tiếp tục hiện nay và thái độ của họ khi có lệnh đóng cửa rừng và những phân tích lý giải có cơ sở khoa học.
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn