Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,398

 Khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống hoa Lily nhập nội trồng trong vụ Đông tại thành phố Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Kim Yến, Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; Số: 2(01);Từ->đến trang: 33-38;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cây hoa lily với các giống Cobra, Sorbonne, Yelloween khi trồng trong vụ Đông năm 2011 tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã cho năng suất và phẩm chất tốt. Trong điều kiện nhiệt độ trung bình/tháng từ 21,20C đến 23,50C và độ ẩm trung bình/tháng từ 86% đến 92%; thời gian tồn tại của hoa bị rút ngắn hơn so với khi trồng ở vùng có khí hậu lạnh. Giống Sorbonne có triển vọng tốt về khả năng sinh trưởng, số lượng hoa cũng như chất lượng hoa.
ABSTRACT
The varieties of lily: Cobra, Sorbonne, Yelloween grown in the winter of year 2011 at Hoaan Ward, Camle District, Danang City had a good productivity and quality. In the condition that average temperature / month was from 21.2 0C to 23.50C and average moisture / month was from 86% to 92%, the survival time of the flowers was shorter than those grown in cold climate. The Sorbonne lily has good prospect for growth capacity, flower quantity and quality.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn