Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,865

 Tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đại học Đà Nẵng; Số: 12/2011;Từ->đến trang: 53-63;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Qua 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã trải qua những bước chuẩn bị và triển khai một cách tích cực. Nhà trường đã có nhiều thành tích đáng kể trong viên xây dựng Chương trình và Kế hoạch đào tạo, biên soạn giáo trình và đề cương bài giảng, đổi mới phương pháp dạy học, trang bị cơ sở vật chất cho các giảng đường, các hòng thí nghiệm, thư viện; đổi mới công tác quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, quản lý tài chính, quản lý hành chính phù hợp với đào tạo tín chỉ. Tổng kết đã cho thấy chất lượng đào tạo đã có sự gia tăng đáng kể: số lượng sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi, khá ngày càng tăng lên so với các năm trước.
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn