Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,509

 Nghiên cứu quá trình sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống cà chua trái nhỏ (Lycopersicum esculentum var. cerasiforme) trồng tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Trà; Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(78).2014;Từ->đến trang: 164-168;Năm: 2014
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu đa dạng hóa nguồn thực phẩm nhằm cung cấp tại chỗ cho các địa phương là điều vô cùng có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn. Cây cà chua trái nhỏ (Lycopersicum esculentum var. cerasiforme) với các giống HT126, HT140, HT144 trồng tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng trong vụ Xuân Hè năm 2013 đã thể hiện tốt sự sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng quả. Cả 3 giống cà chua đều có thời gian sinh trưởng, chiều cao thân, số lá, tỉ lệ đậu quả, số quả/cây, trọng lượng quả và năng suất quả, chất lượng quả đạt tiêu chuẩn tốt, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế. Giống HT126 có triển vọng đạt năng suất và chất lượng tốt hơn 2 giống HT140 và HT144.marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
The research on the source of diversified food aimed to provide for localities is extremely significant in theory and in practice. Cherry tomatoes (Lycopersicum esculentum var. cerasiforme), particularly the varieties HT126, HT140, HT144 grown in Hoa Tho Dong Ward, Camle District, Danang City in the spring - summer of 2013 crops have shown a good growth, development, high productivity, and high quality. All three varieties of cherry tomatoes above have efficient growth duration, height, number of leaves, rate of fruiting, number of fruits/plant, weight of fruit, producivity, good standard quality, suitability with consumer taste, and economic efficiency. The variety HT126 is promisingly more productive and better in quality than the varieties HT140 and HT144.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn