Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,648

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế độ dinh dưỡng khoáng nhằm tăng tính chịu mặn của cây đậu xanh và cây ngô tại xã Cẩm Thanh, Hội An, tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê. Thành viên: Lê Thị Kim Lành: học viên cao học khóa 23, ngành Sinh thái học; Bùi Huy Hoàng: học viên cao học khóa 23, ngành Sinh thái học. Mã số: Đ2011-03-22. Năm: 2012. (Jan 17 2013 10:32PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu cơ cấu phân bón để tăng cường khả năng chịu hạn và chịu nhiệt độ cao của cây vừng. Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê. Mã số: B2008-ĐN03-32. Năm: 2009. (Dec 30 2010 8:10PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Tổng hợp phức chất vi lượng đất hiếm và thử nghiệm làm chất kích thích sinh trưởng cho cây vừng trồng tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Văn Hai. Mã số: B2006-ĐN01-01. Năm: 2007. (Dec 30 2010 8:13PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất có hoạt tính sinh học trong nước dừa đến đời sống cây vừng ở vụ hè, trồng tại Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. . Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê. Mã số: B2004-16-28. Năm: 2005. (Dec 30 2010 8:19PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Định hướng chiến lược phát triển ngành nghề đào tạo của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn 2001-2005. Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê. Mã số: B2001-16-11. Năm: 2002. (Dec 30 2010 8:22PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình môn quản trị học đường cho sinh viên cao đẳng và trung học sư phạm. Chủ nhiệm: Lê Nhị Hà. Thành viên: Hoàng Ngọc Hùng, Nguyễn Tấn Lê. Mã số: T1998. Năm: 1998. (Dec 30 2010 8:24PM)
[7] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. . Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Tấn Lê, Đặng Quốc Hòe, Nguyễn Thị Đào. Mã số: QNĐN-1996. Năm: 1998. (Dec 30 2010 8:26PM)
[8] Đề tài Khác: Thực trạng môi trường trường học ở các trường phổ thông ở Quảng Nam - Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Những giải pháp cải thiện. ­ . Chủ nhiệm: Đậu Thị Hòa. Mã số: VNRP1996. Năm: 1998. (Dec 30 2010 8:28PM)
[9] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu nội dung và phương pháp đưa giáo dục môi trường địa phương vào giảng dạy qua các môn học ở bậc phổ thông cho học sinh tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. . Chủ nhiệm: Bùi Công Minh. Mã số: QNĐN-1995. Năm: 1996. (Dec 30 2010 8:30PM)
[10] Đề tài Khác: Nghiên cứu tác động của việc khai thác mỏ vàng Bông Miêu đến môi trường địa phương và đời sống cư dân tại đây. . Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Đoàn. Mã số: BM1995. Năm: 1995. (Dec 30 2010 8:33PM)
[11] Đề tài cấp Thành phố: Điều tra thực trạng và dự báo hướng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên cho tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng . Chủ nhiệm: Trương Đình Nam. Thành viên: Nguyễn Tấn Lê, Phạm Văn Hai..... Mã số: QNĐN-1993. Năm: 1994. (Dec 30 2010 8:35PM)
[12] Đề tài Khác: Ảnh hưởng của các nguyên tố vi lượng Mo, B và của chất ức chế hô hấp sáng Na2SO3 đến các chỉ tiêu sinh học của cây lạc trồng ở Quảng Nam - Đà Nẵng. . Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê. Mã số: NCS1987. Năm: 1993. (Dec 30 2010 8:39PM)
[13] Đề tài Khác: Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của các nguyên tố vi lượng Cu, Zn, Mo và chất ức chế quang hô hấp Na2SO3 đến hoạt động quang hợp và một số chỉ tiêu sinh lí sinh hoá, sinh trưởng phát triển ở cây đậu tương. . Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê. Mã số: CH1982. Năm: 1982. (Dec 30 2010 8:40PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn