Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,537

 Thực trạng môi trường trường học ở các trường phổ thông ở Quảng Nam - Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Những giải pháp cải thiện. ­
Chủ nhiệm:  Đậu Thị Hòa; Thành viên:  Nguyễn Tấn Lê
Số: VNRP1996 ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Môi trường
Điều tra thực trạng môi trường tự nhiên tại các trường phổ thông ở Quảng Nam - Đà Nẵng; phân tích đưa ra các yếu tố có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của học sinh (ánh sáng, nhiệt độ, cây xanh, bụi, tiếng ồn, ô nhiễm không khí…) và đề xuất các giải pháp cải thiện phù hợp (về chủ trương chính sách, về quy hoạch xây dựng, về tuyên truyền giáo dục).

Ngành giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn