Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,647

 Nghiên cứu tác động của việc khai thác mỏ vàng Bông Miêu đến môi trường địa phương và đời sống cư dân tại đây.
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Đoàn; Thành viên:  Nguyễn Tấn Lê
Số: BM1995 ; Năm hoàn thành: 1995; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Điều tra xã hội học về tác động của việc mở rộng khai thác mỏ vàng Bông Miêu đến đời sống cư dân địa phương (di dời chỗ ở, công việc làm, sản xuất nông nghiệp, thủ công), đến môi trường tự nhiên, môi trường sinh vật của địa phương; từ đó có những khuyến nghị phù hợp với chính quyền địa phượng, với Ban quản lý dự án khai thác vàng.

Địa chỉ ứng dụng: Ban Quản lý Mỏ vàng Bông Miêu.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn