Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,687

 Điều tra thực trạng và dự báo hướng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên cho tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Trương Đình Nam; Thành viên:  Nguyễn Tấn Lê, Phạm Văn Hai....
Số: QNĐN-1993 ; Năm hoàn thành: 1994; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Giáo dục
Trên cơ sở điều tra thực trạng đội ngũ giáo viên phổ thông các cấp (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) về số lượng và chất lượng tại tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), xây dựng chiến lược đào tạo bổ sung, bồi dưỡng lại, nâng cao trình độ hợp lý nhằm sử dụng có hiệu quả, phục vụ cho phát triển giáo dục ở địa phương.

Địa chỉ ứng dụng: ngành giáo dục đào tạo tình Quảng Nam - Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn