Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,718

 Nghiên cứu chế độ dinh dưỡng khoáng nhằm tăng tính chịu mặn của cây đậu xanh và cây ngô tại xã Cẩm Thanh, Hội An, tỉnh Quảng Nam
Chủ nhiệm:  Nguyễn Tấn Lê; Thành viên:  Lê Thị Kim Lành: học viên cao học khóa 23, ngành Sinh thái học; Bùi Huy Hoàng: học viên cao học khóa 23, ngành Sinh thái học
Số: Đ2011-03-22 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Tự nhiên

- Sử dụng tổ hợp gồm KClO3 (nồng độ 0,005%), CuSO4 (nồng độ 0,03%), ZnSO4 (nồng độ 0,05%), MnSO4 (nồng độ 0,03%), H3BO3 (nồng độ 0,025%) đề ngâm hạt giống cây đậu xanh và cây ngô trong thời gian 6 giờ trước khi gieo và phun vào lá ở các giai đoạn cây được 3 lá, 5 lá, 7 lá, ra hoa (trổ cờ) rộ.- Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng chịu mặn của cây đậu xanh và cây ngô trồng trên đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tăng lên, thể hiện qua sự thúc đầy quá trình sinh trưởng (tăng chiều cao cây, tăng diện tích lá, tăng trọng tươi và trọng lượng khô, tăng số lượng nốt sần ở cây đậu xanh, tăng dung tích rễ ở cây ngô), thúc đầy hoạt động sinh lý (tăng hàm lượng diệp lục, hàm lượng diệp lục liên kết, tăng khả năng hút nước), tăng năng suất và phẩm chất hạt của cây đậu xanh và cây ngô trồng thực nghiệm so với đối chứng. 
- Kết quả của đề tài là minh chứng về việc tác động. điều khiển nâng cao tính chống chịu mặn của cây trồng trước các điều kiện bất lợi của môi trường,- Góp phần điều khiển hệ sinh thái nông nghiệp ở địa phương chống lại tác hại của biến đổi khí hậu.- Đào tạo học viên cao học ngành sinh thái học tại Đại học Đà Nẵng.© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn