Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,337

 Nghiên cứu cơ cấu phân bón để tăng cường khả năng chịu hạn và chịu nhiệt độ cao của cây vừng
Chủ nhiệm:  Nguyễn Tấn Lê; Thành viên:  
Số: B2008-ĐN03-32 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Tự nhiên
Bằng cách sử dụng tổ hợp dung dịch nguyên tố vi lượng (NTVL) B, Mn, Cu, Zn và muối CaCl2 để bón bổ sung vào đất, ngâm hạt giống trước khi gieo trong 2 giờ và phun lên lá ở các giai đoạn 3 lá, 5 lá, trước khi ra hoa đã có tác động tăng cường tính chịu hạn và chịu nhiệt độ cao của cây vừng.
            -Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây vừng tiến hành thuận lợi hơn so với đối chứng: tăng chiều cao cây, tăng diện tích lá, tăng trọng lượng tươi, tăng trọng lượng khô.
            - Một số hoạt động sinh lý của cây vừng đã có kết quả tốt: tăng hàm lượng diệp lục a, diệp lục b, diệp lục tổng số a+b, tăng khả năng cảm quang của diệp lục, tăng cường độ quang hợp, tăng cường độ thoát hơi nước, giảm cường độ hô hấp, tăng hoạt tính của enzim catalaz,  tăng hàm lượng axit hữu cơ tổng số, hàm lượng vitamin C ở lá so với đối chứng.
            - Năng suất của cây vừng đã cho kết quả tốt: tăng tổng số quả/cây, tăng tổng số hạt chắc/cây, giảm tỉ lệ lép, tăng trọng lượng hạt chắc/cây so với đối chứng.
            - Chất lượng hạt vừng đã được cải thiện: tăng hàm lượng lipit tổng số, tăng hàm lượng protein tổng số so với đối chứng.

Địa chỉ ứng dụng:
           - Các hộ gia đình trồng, sản xuất vừng.
           - Tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành sinh học và kỹ thuật nông nghiệp.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn