Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,482

 Tổng hợp phức chất vi lượng đất hiếm và thử nghiệm làm chất kích thích sinh trưởng cho cây vừng trồng tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Phạm Văn Hai; Thành viên:  Nguyễn Tấn Lê
Số: B2006-ĐN01-01 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Tự nhiên

 - Đã xác định được các điều kiện tối ưu để tổng hợp phức rắn vi lượng-đất hiếm giữa Nd với axit L-glutamic và axit boric.
 - Phức chất vi lượng-đất hiếm đã tổng hợp được có thể làm chất kích thích sinh trưởng cho cây vừng để làm tăng tỷ lệ nẩy mầm, tăng cường các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, tăng năng suất và chất lượng hạt...
 


Địa chỉ ứng dụng:
           - Các hộ gia đình trồng, sản xuất vừng.
           - Tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành hóa học, sinh học và kỹ thuật nông nghiệp.
 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn