Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,483

 Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất có hoạt tính sinh học trong nước dừa đến đời sống cây vừng ở vụ hè, trồng tại Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  Nguyễn Tấn Lê; Thành viên:  
Số: B2004-16-28 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Tự nhiên
Ngâm hạt giống trước khi gieo trong 2 giờ và phun lên lá ở các giai đoạn 5 lá, trước khi ra hoa và kết thúc ra hoa bằng dung dịch nước dừa bánh tẻ với nồng độ 10% đã có tác động tốt đến đời sống cây vừng:
            -Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây vừng có xử lý nước dừa tiến hành thuận lợi hơn so với đối chứng: tăng tỉ lệ nảy mầm, tăng chiều cao cây, tăng diện tích lá, tăng trọng lượng tươi, tăng trọng lượng khô.
            -Một số hoạt động sinh lý của cây vừng có xử lý nước dừa đã có kết quả tốt: tăng hàm lượng diệp lục a, diệp lục b, diệp lục tổng số a+b, tăng khả năng cảm quang của diệp lục, tăng cường độ thoát hơi nước so với đối chứng.
            -Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của cây vừng có xử lý nước dừa đã cho kết quả tốt: tăng tổng số quả/cây, tăng tổng số hạt chắc/cây, giảm tỉ lệ lép, tăng trọng lượng hạt chắc/cây, tăng trọng lượng 1000 hạt, tăng năng suất hạt  trên đồng ruộng so với đối chứng.
            -Các chỉ tiêu về chất lượng hạt cây vừng có xử lý nước dừa đã được cải thiện so với đối chứng: tăng hàm lượng lipit tổng số, tăng hàm lượng protein tổng số, tăng hàm lượng các nguyên tố khoáng, giảm hàm lượng tro, giảm hàm lượng xơ.

Địa chỉ ứng dụng:
           - Các hộ gia đình trồng, sản xuất vừng.
           - Tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành sinh học và kỹ thuật nông nghiệp.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn