Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,488

 Xây dựng chương trình môn quản trị học đường cho sinh viên cao đẳng và trung học sư phạm
Chủ nhiệm:  Lê Nhị Hà; Thành viên:  Hoàng Ngọc Hùng, Nguyễn Tấn Lê
Số: T1998 ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Trên cơ sở lý luận cần trang bị nội dung kiến thức về quản trị học đường cho sinh viên đã xây dựng được nội dung chương trình môn học cho sinh viên các ngành cao đẳng sư phạm và trung học sư phạm.

Địa chỉ ứng dụng: Các trường sư phạm đào tạo giáo viên.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn