Nguyễn Thị Lệ Quyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 8337 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Lệ Quyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/01/1991
Nơi sinh: Hòa Tiến - Hòa Vang - Đà Nẵng
Quê quán Hòa Tiến - Hòa Vang - Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Mạng; Tại: Đại học Kwangwoon
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Vietnamese words clustering method based on Dendrogram and Wikipedia. Tác giả: N.T. Le Quyen and P.M. Tuan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7(80).2014. Trang: 133. Năm 2014. (Mar 8 2019 3:41PM)
[2]Bài báo: Phương pháp phân cụm từ tiếng Việt dựa trên phương pháp Dendrogram và Wikipedia. Tác giả: N.T. Le Quyen and P.M. Tuan. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hệ thống thông tin, trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 145. Năm 2014. (Mar 8 2019 3:42PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Comparison of machine learning algorithms for DDoS attack detection in SDN. Authors: Duc Tran Le, Minh Huu Dao, Quyen Le Thi Nguyen. Informatsionno-Upravliaiushchie Sistemy (Informatsionno-upravliaiushchie sistemy). No: 3. Pages: 59-70. Year 2020. (Jul 21 2020 12:03PM)
[2]Article: Method of Using Redundancy and Cluster to VNFs for Achieving VNF High Availability. Authors: N.T. Le Quyen and H.S. Kim. 한국통신회 하계종합술발표회 논문집. No: 60. Pages: 1173-1174. Year 2016. (Mar 8 2019 3:45PM)
[3]Article: Using Pacemaker to achieve Virtual Machine Cluster High Availability for NFV. Authors: N.T. Le Quyen and H.S. Kim. 한국통신회 하계종합술발표회 논문집. No: 60. Pages: 1175-1176. Year 2016. (Mar 8 2019 3:46PM)
[4]Article: Vietnamese Documents Classification Based on Dendrogram and Wikipedia. Authors: P.M. Tuan, N.T. Le Quyen, V.D. Thanh and V.T. Hung. The Third Asian Conference on Information Systems (ACIS 2014). No: 1. Pages: 247-253. Year 2014. (Mar 8 2019 3:43PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn