Nguyễn Thị Lê Thoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28028 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Lê Thoa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/03/1986
Nơi sinh: Tam Thành - Phú Ninh - Quảng Nam
Quê quán Tam Thành - Phú Ninh - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Khoa học và Công nghệ Thực phẩm; Tại: The University of Queensland
Dạy CN: Công nghệ chế biến lương thực.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Công nghệ thực phẩm - Khoa Hóa - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: lethoatcv@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2009 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn