Nguyễn Thị Lệ Quyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26544 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Lệ Quyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/06/1985
Nơi sinh: Đăkmil, Đăknông
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Âm nhạc; Tại: Học viện Âm nhạc Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: lequyensp4@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn