Nguyễn Thị Ly Sa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29476 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Ly Sa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/11/1980
Nơi sinh: Huyện Thăng Bình - Tỉnh Quảng Nam
Quê quán Huyện Thăng Bình - Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán - Tin học; Tại: Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - TpHCM
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Khoa học Tự nhiên - TpHCM
Dạy CN: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: B2 Châu Âu
Địa chỉ liên hệ: Tổ 1B- Phước Mỹ - Sơn Trà - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0983.902.404
Email: lysa.dsn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 12-2002 đến 5-2005: Lập trình viên tại công ty Pou Yuen và công ty Phần mềm Effect tại TpHCM
Từ 9-2005 đến 9-2011: Giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin- TpHCM
Từ 8-2012: Giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán quản lý đào tạo áp dụng cho các trường Đại học - Cao đẳng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ly Sa. Thành viên: . Mã số: T2013 - 07 - 04. Năm: 2013. (Jun 18 2015 10:49AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán trong quản lý đào tạo. Tác giả: Nguyễn Thị Ly Sa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12 (73) 2013. Trang: 87 -> 90. Năm 2013. (Jun 18 2015 10:56AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn