Nguyễn Thị Mai
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,066,475

 
Mục này được 631 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Mai
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/06/1984
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế Chính trị; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Tổ cơ bản; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tất cả chuyên ngành
Lĩnh vực NC: Kinh tế chính trị
Ngoại ngữ: Trình độ C - Tiếng anh
Địa chỉ liên hệ: Tổ cơ bản - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền Thông Việt Hàn - Phường Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0983002656
Email: ntmai@vku.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 8/2007 đến 3/2007: Làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn.
- Từ 4/2007 đến 3/2020: Giảng dạy tại trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn.
- Từ 4/2020 đến nay: Giảng dạy tại trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ảnh hưởng của hai tác phẩm "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" và "Mãi mãi tuổi hai mươi" đến việc giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn. Chủ nhiệm: Th.S Nguyễn Thị Mai. Thành viên: TS. Dương Thị Phượng. Mã số: CHV-CB-18-14. Năm: 2019. (Jun 25 2020 10:00AM)
[2] Đề tài Khác: Mô hình hóa lịch sử ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son đáng tự hào. Chủ nhiệm: Th.S Nguyễn Thị Mai. Mã số: KCB-18-93. Năm: 2018. (Jun 25 2020 11:45AM)
[3] Đề tài Khác: Sự vận dụng quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong chủ nghĩa Mác – Lênin ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Th.S Nguyễn Thị Mai. Mã số: KCB-16-60. Năm: 2016. (Jun 25 2020 11:34AM)
[4] Đề tài Khác: Xây dựng bộ học liệu hỗ trợ thực hiện phương pháp thuyết giảng - phản hồi cho học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin II. Chủ nhiệm: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Thành viên: Th.S Nguyễn Thị Mai. Mã số: KCB-16-15. Năm: 2015. (Jun 25 2020 11:26AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Ngành: Khoa học XHNV
 2008 Sinh viên  Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn nay là Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Việt - Hàn
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn