Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 223 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/11/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh Tế Chính Trị; Tại: Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Tổ cơ bản; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Kinh Tế Phát Triển; Tại: Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Dạy CN: Tất cả các chuyên ngành đào tạo
Lĩnh vực NC: Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học
Ngoại ngữ: Anh Văn
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 2004-2007: Giảng viên tại trường Cao Đẳng Đông Á
- 2007-3/2020: Giảng viên tại trường CĐ CNTT hữu nghị Việt - Hàn
- 4/2020 - nay: Giảng viên tại trường ĐH CNTT và truyền thông Việt Hàn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Xây dựng bộ học liệu hỗ trợ thực hiện phương pháp thuyết giảng - phản hồi cho học phần Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin II. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Mã số: KCB-15-5. Năm: 2015. (Jun 29 2020 10:52AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin
Ngành: Khoa học chính trị
 2009 Sinh viên cao đẳng  Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt - Hàn
[2]Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Ngành: Khoa học chính trị
 2009 Sinh viên cao đẳng  Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt - Hàn
[3]Chủ nghĩa xã hội khoa học
Ngành: Khoa học chính trị
 2007 Sinh viên cao đẳng  Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt - Hàn
[4]Kinh tế chính trị
Ngành: Khoa học chính trị
 2007 Sinh viên cao đẳng  Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt - Hàn
[5]Chính Trị
Ngành: Khoa học chính trị
 2004 Sinh viên cao đẳng  Trường CĐ Đông Á
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn