Nguyễn Thị Minh Ngọc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,756

 
Mục này được 15964 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Minh Ngọc
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/05/0
Nơi sinh: Đà Nẵng.
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý - KTCN; Tại: Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Quang phổ; Tại: Đại học Khoa học Huế
Dạy CN: Vật lý đại cương.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 3842769; Mobile: 0989434079
Email: ntmngoc@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1998 đến nay). 


 

 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vật lý đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Đại học, cao đẳng  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn