Nguyễn Thị Mỹ Phượng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,048,495

 
Mục này được 28552 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/07/1967
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Tx Hội An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: ; Tại: ĐH Queensland Australia
Dạy CN: Tiếng Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 45 Thanh Thủy, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0236 3699340; Mobile: 0983401224
Email: myphuongdng@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- 9.1990 - 1995: Giảng viên tại khoa tiếng Anh Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng- 1996-1999: Vừa theo hoc Thạc sỹ, chuyên ngành ngôn Ngữ Anh tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tham gia giảng dạy tại khoa tiếng Anh Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH ĐN- 1996 - 2004 Giảng viên tại khoa tiếng Anh , tổ trưởng tổ Nói của Khoa tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng - 01.2004 - 07.2005: Theo học Thạc sỹ, chuyên ngành Quản lý Giáo dục tại Trường Đại học Queensland, Úc theo chương trình Học bổng Phát triển của Chính phủ Úc (AusAID)- 07.2005 - 07.2006: Giảng viên tại khoa tiếng Anh , tổ trưởng tổ Nói của Khoa tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng 


- 2007: Vào ngạch Giảng viên chính- 07.2006 -nay: Được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Khoa học, SĐH & HTQT ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Điều tra việc thể hiện âm [j] tối và âm [l] của sinh viên khoa tiếng Anh trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Phượng và nguyễn Quốc Thịnh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: số 5 (22).2007. Năm 2007.
(May 9 2011 4:05PM)
[2]Bài báo: Đề xuất một hướng khảo sát các dấu hiệu tiền giả định và hàm ngôn trong các phát ngôn tiếng Anh. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Phượng và Nguyễn Thị Hồng Nhạn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHĐN. Số: số 6 (23).2007. Năm 2007. (May 9 2011 4:07PM)
[3]Bài báo: Một số chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cho học viên lớn tuổi ở Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Đà nẵng.. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Phượng. Tạp chí KH & CN, ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 3(15)-4(16).2006. Năm 2006.
(May 9 2011 4:01PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: . Authors: Nguyen Thi My Phuong. Proceeding of the Symposium on "Innovation on ESP Contents and Teaching Methodology towards Global Integration", The University of the West of England, 04.2011
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Year 2011.
(May 9 2011 4:21PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 9 2011 9:26PM)(May 9 2011 4:29PM)(May 9 2011 4:30PM)(May 9 2011 4:26PM)(May 9 2011 4:28PM)
[1]Speaking 3 (Nói 3) Chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Phượng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trung Tâm Đào tạo Thường Xuyên - ĐHĐN. Năm 2010.
[2]Speaking 5 (Nói 5) Chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Phượng. Nơi XB: Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN (Lưu hành nội bộ). Năm 2006.
[3]Speaking 6 (Nói 6) Chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Phượng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN (Lưu hành nội bộ). Năm 2006.
[4]Foundation 1 Chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Phượng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trung Tâm Đào tạo Thường Xuyên - ĐHĐN. Năm 2002.
[5]Foundation 2 Chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Phượng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trung Tâm Đào tạo Thường Xuyên - ĐHĐN. Năm 2002.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đặng Thị Chung Thủy
Đề tài: Politeness Strategies for Maintaining English and Vietnamese Conversations
 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[2]Lê Văn Phưởng
Đề tài:

An Investigation into Semantic, Pragmatic and Syntactic Features of Spoonerisms in English and “Nói lái” in Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[3]Trịnh Ngọc Xuân Thảo
Đề tài:

Verbal Techniques For Maintaining a Conversation in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[4]Mai Thị Thanh Hằng
Đề tài:

An Investigation into The Pronunciation of the Fricatives /θ/ and /ð/ Experienced by the Students at Thai Phien High School – Problems and Solutions

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[5]Trần Thị Cúc Kiều
Đề tài:

A Study of Modal Particles in English Films with Vietnamese Subtitles

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[6]Nguyễn Quốc Thịnh
Đề tài:

An Investigation into the Pronunciation of Dark [l ] and /j/ by English Students in Quang Nam Teacher Training College

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

  
 Khen thưởng
[1] Giảng Viên Giỏi. Năm: 1995 - 2000.
[2] "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà". Năm: 2002-2005.
[3] Chiến sĩ thi dua cấp cơ sở. Năm: 2007.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]English Pragmatics
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên cử nhân tiếng Anh các hệ đào tạo  Đại học Đà Nẵng
[2]English Semantics
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1999 Sinh viên cử nhân tiếng Anh các hệ đào tạo  Đại học Đà Nẵng
[3]English Morphology
Ngành: Ngoại ngữ
 1996 Sinh viên cử nhân tiếng Anh các hệ đào tạo  Đại học Đà Nẵng
[4]English Lexicology
Ngành: Ngoại ngữ
 1995 Sinh viên cử nhân tiếng Anh các hệ đào tạo  Đại học Đà Nẵng
[5]English Language Skills: Listening, Speaking, Reading, Writing
Ngành: Ngoại ngữ
 1990 Sinh viên cử nhân tiếng Anh tất cả các hệ đào tạo, học viên cao học ở các chuyên ngành của Đại học Đà Nẵng  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn