Nguyễn Thị Mai Thủy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 154 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Mai Thủy
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  30/07/1981
Nơi sinh: Thành phố Huế
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán học; Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Đại số - Lý thuyết số; Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Lĩnh vực NC: Giáo dục toán
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0983234781
Email: ntmthuy@ued.udn.vn; maithuy307@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 01/02/2004 - 30/11/2019: Giảng viên Tổ bộ môn Toán - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng
01/12/2019 - nay: Giảng viên Tổ Tự nhiên và PPGD - Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Dạy học theo bối cảnh với chủ đề tích phân xác định cho sinh viên ngành kinh tế. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Mai Thủy. Mã số: T.19-GD-12. Năm: 2019. (Aug 5 2020 10:06PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng Moodle xây dựng khóa học trực tuyến hỗ trợ quá trình tự học của sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng (Phạm vi ứng dụng: học phần Toán kinh tế). Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Mai Thủy. Mã số: 1012/QĐ-KTKH-QLĐT. Năm: 2018. (Aug 5 2020 10:04PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phương án REACT để thực hiện dạy học toán theo bối cảnh với nội dung tích phân xác định cho sinh viên ngành kinh tế. Tác giả: Nguyễn Thị Mai Thủy. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Số: 2(54)/2020. Trang: 17-27. Năm 2020. (Aug 5 2020 10:58PM)
[2]Bài báo: Hiệu quả từ mô hình kết hợp dạy học trực tuyến. Tác giả: Nguyễn Thị Mai Thủy. Tạp chí Dạy và học ngày nay. Số: Kỳ II – tháng 6/2019. Trang: 58-62. Năm 2019. (Aug 5 2020 10:52PM)
[3]Bài báo: Phát triển năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên toán THPT trong dạy học sử dụng hình ảnh trực quan theo định hướng của lý thuyết kiến tạo. Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Lê Thị Bạch Liên & Nguyễn Thị Mai Thủy. Tạp chí khoa học Trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Số: 25 (04). Trang: 71-78. Năm 2017. (Aug 5 2020 10:42PM)
[4]Bài báo: Các yếu tố dẫn đến các sai lầm trong Toán học hóa của sinh viên ngành kinh tế khi giải quyết một số bài toán tài chính cơ bản. Tác giả: Nguyễn Thị Mai Thủy. Tạp chí Giáo dục. Số: Số đặc biệt Kỳ II Tháng 10/2017. Trang: 195-200. Năm 2017. (Aug 5 2020 10:44PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng hệ thống quản lý học tập Moodle nhằm nâng cao năng lực tự học của sinh viên. Tác giả: Bùi Việt Phú & Nguyễn Thị Mai Thủy. Tạp chí Giáo dục. Số: Số 381 Kỳ I – tháng 5/2016. Trang: 60-63. Năm 2016. (Aug 5 2020 10:23PM)
[6]Bài báo: Sai lầm trong toán học hóa của sinh viên cao đẳng ngành kinh tế khi giải quyết một số bài toán tài chính cơ bản. Tác giả: Nguyễn Thị Mai Thủy. Tạp chí Giáo dục. Số: Số 391 Kỳ I – tháng 10/2016. Trang: 54-60. Năm 2016. (Aug 5 2020 10:25PM)
[7]Bài báo: Hệ số Hilbert và độ sâu của vành phân bậc liên kết. Tác giả: Cao Huy Linh, Văn Đức Trung & Nguyễn Thị Mai Thủy. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Số: Số 11 Chuyên san Khoa Học Tự Nhiên. Trang: 135-143. Năm 2015. (Aug 5 2020 10:12PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Mathematical modelling competency of mathematics pre-service teachers in the technology environment. Authors: An, N. T. T., Tuyet, N. T. A., Duyen, N. T, Thuy, N. T. M. & Dung, T.. Hsieh, F.-J. (Ed.). Proceedings of the 8th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education, Taiwan. No: May 2018, Vol.1. Pages: 217-226. Year 2018. (Aug 5 2020 10:47PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn