Nguyễn Thị Minh Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,157,368

 
Mục này được 25264 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Minh Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/1979
Nơi sinh: Phù Cát, Bình Định
Quê quán Phù Cát, Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hán ngữ; Tại: Trường Đại học sư phạm Hoa Trung
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Trung; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học ứng dụng; Tại: Trường Đại học khoa học kỹ thuật Hoa Trung
Dạy CN: Ngôn ngữ Trung Quốc
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Trung - Anh
Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Thị Minh Trang, Khoa tiếng Trung, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0979708958; Mobile: 0979708958
Email: ntmtrang@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2013 đến nay giảng dạy tại Khoa tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu trạng ngữ tiếng Việt so sánh với tiếng Trung. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Trang. Mã số: B2016 – ĐN05-08. Năm: 2018. (Jan 15 2019 9:06PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu định ngữ tiếng Việt dưới góc độ loại hình học trật tự từ và lý luận định hướng ngữ nghĩa. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Minh Trang. Mã số: T2015-05-21. Năm: 2015. (Jan 14 2016 8:31PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: So sánh trạng ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Hán. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Trang*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 2, 2019. Trang: 41. Năm 2019. (May 13 2019 10:22AM)
[2]Bài báo: Phân tích so sánh định ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Trung. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Trang*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(113).2017. Trang: 63. Năm 2017. (Jul 11 2017 2:24PM)
[3]Bài báo: Một hướng tiếp cận khác về trạng ngữ trong tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang. Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống. Số: 12. Trang: 31-36. Năm 2017. (Jan 13 2018 4:29PM)
[4]Bài báo: Một hướng tiếp cận khác về định ngữ trong tiếng Việt. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Trang , PGS.TS Phan Văn Hòa. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 9. Trang: 11-15. Năm 2016. (Oct 25 2016 8:12AM)
[5]Bài báo: So sánh đối chiếu bổ ngữ giữa tiếng Hán và tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 7. Trang: 42-46. Năm 2015. (Jan 14 2016 9:13PM)
[6]Bài báo: Một cách tiếp cận khác về bổ ngữ trong tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang, Lưu Văn Din. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 1. Trang: 22-26. Năm 2014. (Jan 14 2016 9:24PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Approach on Predicative Clauses' Comparison between Chinese and Vietnamese. Authors: Nguyễn Thị Minh Trang, He Hong Feng. Tạp chí Đại học Giang Hán, Trung Quốc. No: 31(1). Pages: 99-102. Year 2012. (Jan 14 2016 8:53PM)
[2]Article: Approach on Adverbials' Comparison between Chinese and Vietnamese. Authors: Nguyễn Thị Minh Trang, Wei Jin Guang. Tạp chí Đại học công nghiệp Lưu Ninh, Trung Quốc. No: 14(3). Pages: 27-29. Year 2012. (Jan 14 2016 8:59PM)
[3]Article: Approach on Attributives' Comparison between Chinese and Vietnamese. Authors: Nguyễn Thị Minh Trang, Wei Jin Guang. Tạp chí ngữ văn hiện đại Trung Quốc
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 10. Pages: 148-151. Year 2012.
(Jan 14 2016 9:05PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn