Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở vật chất tạo trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thế Nghĩa*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(77).2014;Từ->đến trang: 27;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Với mong muốn khai thác tối đa hiệu suất sử dụng của thiết bị, đồng thời giảm thiểu những hao phí về sức người và sức của trong công tác kiểm kê, quản trị thiết bị tại trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, hằng năm có rất nhiều đề xuất được đưa ra nhầm nâng cao và tối ưu quy trình quản lý cơ sở vật chất. Tuy nhiên các đề xuất này chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, chưa giảm thiểu được những hao phí trong công tác kiểm kê. Bài báo này tập trung trình bày giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thiết bị ứng dụng mã vạch, đồng thời bài báo cũng đưa các kết quả thử nghiệm vào điều kiện thực tế và so sánh với các phương pháp quản lý hiện đang được áp dụng.
ABSTRACT
With the requirement to maximize the utilization of equipment and minimize the waste of manpower and effort in the work of inventory and equipment management, every year, Danang University of Science and Technology – the University of Danang, suggested many proposals to enhance and optimize the processes of infrastructure control. However, those proposals have not met practical needs, and have not really minimized the waste in the management. This paper focuses on the current solutions to improving the efficiency of enquipment management by means of barcodes, and presents test results in practical conditions in comparison with the management methods currently applied.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn