Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,973,858

 Thiết kế hệ thống quản lý thiết bị bằng mã vạch phục vụ công tác quản lý bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thế Nghĩa; Thành viên:  Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Năng Hùng Vân
Số: Đ2013-02-64 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Với mong muốn khai thác tối đa hiệu suất sử dụng của thiết bị, đồng thời giảm thiểu những hao phí về sức người và sức của trong công tác kiểm kê, quản trị thiết bị tại trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, hằng năm có rất nhiều đề xuất được đưa ra nhầm nâng cao và tối ưu quy trình quản lý cơ sở vật chất. Tuy nhiên các đề xuất này chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, chưa giảm thiểu được những hao phí trong công tác kiểm kê. Công trình này tập trung nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thiết bị ứng dụng mã vạch, đồng thời tác giả cũng đưa các kết quả thử nghiệm vào điều kiện thực tế và so sánh với các phương pháp quản lý hiện đang được áp dụng. 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn