Nguyễn Thị Ngọc Liên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 382 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Ngọc Liên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/01/1982
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục; Tại: Nhật Bản
Đơn vị công tác: Khoa Nhật - Hàn Thái; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2; Chuyên ngành: Nghiên cứu giáo dục ; Tại: Đại học Mie
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 02363 699 341; Mobile: 
Email: ngocliensuika@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TIẾNG NHẬT TRỰC TUYẾN THEO NHU CẦU NGƯỜI HỌC . Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Liên. Thành viên: T.S Phạm Minh Tuấn, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. ThS. Dư Thoại Tú, Khoa Tiếng Nhật - Hàn - Thái, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Mã số: Đ2016-05-04. Năm: 2018. (Oct 10 2019 10:00AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn