Nguyễn Thị Nông
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 1278 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Nông
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  28/11/1983
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử Viễn thông; Tại: Đại học bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Tin học Viễn thông
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ thông tin, trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nhận dạng khuôn mặt sử dụng kỹ thuật Compressive Sensing. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Nông. Thành viên: . Mã số: T2012-07-04. Năm: 2012. (Oct 20 2014 7:35PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật Compressive sensing trong nhận dạng khuôn mặt. Tác giả: Nguyễn Thị Nông
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: SỐ 9(58), QUYỂN 3. Trang: 94-99. Năm 2012. (Oct 20 2014 8:09PM)
[2]Bài báo: Tích hợp thuật toán bao lồi vào việc theo dõi chuyển động của con người qua camera. Tác giả: Lê Văn Minh; Nguyễn Thị Nông
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: SỐ 9(58), QUYỂN 3. Trang: 69-74. Năm 2012. (Oct 20 2014 8:13PM)
  
 Khen thưởng
[1] Nguyễn Thị Nông. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn