Nguyễn Thị Như Quỳnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 205 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Như Quỳnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/08/1987
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Hải Lăng - Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế và quản lý công; Tại: Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực NC: Quản trị tài chính, Quản trị nguồn nhân lực
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến xu hướng phát triển của ngành Logistics của Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối'' lần 2. Số: 2. Trang: 291-298. Năm 2020. (Jul 7 2020 11:34AM)
[2]Bài báo: Tác động của CPTPP và EVFTA đối với ngành bán lẻ Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh, Huỳnh Bá Thúy Diệu. Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối'' lần 1. Số: 1. Trang: 1094-1102. Năm 2018. (Jul 7 2020 11:54AM)
[3]Bài báo: Một số nhân tố cản trở quá trình phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Trường hợp tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Ngô Thị Hiền Trang, Nguyễn Thị Như Quỳnh. Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia "Rào cản về thể chế đối với khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam". Số: 1. Trang: 105-117. Năm 2018. (Jul 7 2020 12:08PM)
[4]Bài báo: Phát triển Logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Học tập kinh nghiệm thực tiễn từ Singapore. Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối'' lần 1. Số: 1. Trang: 777-788. Năm 2018. (Jul 7 2020 11:46AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 31 2020 12:04PM)(Jul 31 2020 12:05PM)
[1]Quản lý chất lượng toàn diện Chủ biên: Hanjoo Yoo. Đồng tác giả: Hoàng Bảo Hùng. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. Năm 2019.
[2]Phân tích hoạt động kinh doanh Chủ biên: OungRak oh. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. Năm 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn