Nguyễn Thị Nam Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,353,102

 
Mục này được 10669 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Nam Thanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  31/07/1991
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Thanh Hoá
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính doanh nghiệp; Tại: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Financial Management; Tại: University of Hull
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Khoa Tài chính, Phòng B204, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Điện thoại: ; Mobile: 0934731666
Email: thanhntn@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1/2014 – 9/2014 Giảng viên tập sự Khoa tiếng Anh chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
9/2014 – 9/2015 Học thạc sĩ tại Đại học Hull, Vương quốc Anh
10/2016 – 2/2016 Giảng viên tập sự Khoa tiếng Anh chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
2/2016 - 11/2016 Giảng viên Khoa tiếng Anh chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
12/2016 đến nay Giảng viên Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ vay ngắn hạn ngân hàng . Tác giả: Lê Phương Dung - Nguyễn Thị Nam Thanh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Trà Vinh. Số: 8. Trang: 46-54. Năm 2013. (Dec 18 2015 9:08PM)
[2]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ tín dụng ngân hàng dài hạn của các doanh nghiệp ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam . Tác giả: Lê Phương Dung - Nguyễn Thị Nam Thanh. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 266. Trang: 22-29. Năm 2012. (Dec 18 2015 9:05PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn