Nguyễn Thị Nam Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26172 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Nam Thanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  31/07/1991
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Thanh Hoá
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính doanh nghiệp; Tại: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Financial Management; Tại: University of Hull
Dạy CN: Tài chính doanh nghiệp, Quản trị tài chính
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Khoa Tài chính, Phòng B204, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Điện thoại: ; Mobile: 0934731666
Email: thanhntn@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1/2014 – 9/2014 Giảng viên tập sự Khoa tiếng Anh chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
9/2014 – 9/2015 Học thạc sĩ tại Đại học Hull, Vương quốc Anh
10/2016 – 2/2016 Giảng viên tập sự Khoa tiếng Anh chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
2/2016 - 11/2016 Giảng viên Khoa tiếng Anh chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
12/2016 đến nay Giảng viên Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của lãnh đạo nữ đến rủi ro của công ty tại Việt Nam . Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Nam Thanh. Thành viên: SV Trần Thị Nguyên Thảo, PGS.TS. Võ Thị Thuý Anh. Mã số: T2019 - 04 - 44. Năm: 2019. (Mar 19 2020 11:49PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của lãnh đạo nữ đến rủi ro công ty: Nghiên cứu tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Nam Thanh; Võ Thị Thuý Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 18 (2). Trang: 1-6. Năm 2020. (Jun 27 2020 5:26PM)
[2]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ vay ngắn hạn ngân hàng . Tác giả: Lê Phương Dung - Nguyễn Thị Nam Thanh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Trà Vinh. Số: 8. Trang: 46-54. Năm 2013. (Dec 18 2015 9:08PM)
[3]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ tín dụng ngân hàng dài hạn của các doanh nghiệp ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam . Tác giả: Lê Phương Dung - Nguyễn Thị Nam Thanh. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 266. Trang: 22-29. Năm 2012. (Dec 18 2015 9:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Does gender diversity matter in firm risk-taking and performance? Evidence of listed firms in Vietnam. Authors: Võ Thị Thúy Anh, Nguyễn Thị Nam Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Darren Henry. Vietnam International Conference in Finance. Pages: 16. Year 2019. (Aug 19 2019 9:38AM)
[2]Presentations: Does gender diversity matter in firm risk-taking and performance? Evidence of listed firms in Vietnam. Authors: Võ Thị Thúy Anh, Nguyễn Thị Nam Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn. International Conference on Accounting and Finance. Pages: 16. Year 2018. (Aug 19 2019 9:34AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế. Số: 1296/QĐ-ĐHKT. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thị trường và các định chế tài chính
Ngành: Khác
 2017 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị vốn luân chuyển
Ngành: Khác
 2017 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[3]Đầu tư tài chính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn