Nguyễn Thị Phương Quyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 177 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Phương Quyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/06/1985
Nơi sinh: Xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Quê quán Xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp; Tại: Đại học Bách Khoa TPHCM
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Industrial Management; Tại: National Taiwan University of Science and Technology
Dạy CN: Quản lý công nghiệp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English and Chinese
Địa chỉ liên hệ: Phòng A306 trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tích hợp giải thuật di truyền và thuật toán mờ trực cảm có trọng số c-ordered-means ứng dụng trong phân tích cụm dữ liệu y khoa về ung thư vú.Tên tiếng Anh: “Integration of genetic algorithm and intuitionistic fuzzy weighted c-ordered-means to cluster analysis for breast cancer detection.”. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phương Quyên. Mã số: T2020-02-16. Năm: 2021. (Aug 8 2020 5:40PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đặc tính dòng chảy và phát tán của dòng tia kép kết hợp xoáy lốc. Tác giả: Minh Duc Le, Ching Min Hsu, Thi Phuong Quyen Nguyen, Xuan Tuan Cao. Journal of Science and Technology-University of Danang. Số: 18(6). Trang: 27-31. Năm 2020. (Aug 12 2020 11:05AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Metaheuristic-based possibilistic multivariate fuzzy weighted c-means algorithms for market segmentation. Authors: R.J. Kuo, Patipharn Amornnikun, Thi Phuong Quyen Nguyen. Applied Soft Computing. No: 96. Pages: 106639. Year 2020. (Dec 2 2020 1:06AM)
[2]Presentations: Genetic Algorithm Based Fuzzy c-ordered-means to Cluster Analysis. Authors: Kuo, R. J., J. Y. Lin, and Nguyen, T. P. Q. Proceedings of the 6th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA 2019). Pages: xx. Year 2019. (Aug 12 2020 10:58AM)
[3]Article: Genetic intuitionistic fuzzy weighted k-modes algorithm for categorical data, Neurocomputing. Authors: Kuo, R. J., and Nguyen*, T. P. Q.. Neurocomputing. No: 330. Pages: 116-126. Year 2019. (Aug 8 2020 5:53PM)
[4]Article: Partition-and-merge based fuzzy genetic clustering algorithm for categorical data. Authors: Nguyen*, T. P. Q., and R. J., Kuo. Applied Soft Computing. No: 75. Pages: 254-264. Year 2019. (Aug 8 2020 5:55PM)
[5]Article: Automatic Fuzzy Clustering Using Non-Dominated Sorting Particle Swarm Optimization Algorithm for Categorical Data. Authors: Nguyen*, T. P. Q., and R. J., Kuo,. IEEE Access7. No: 7. Pages: 99721-99734. Year 2019. (Aug 8 2020 5:59PM)
[6]Article: Data analysis framework of sequential clustering and classification using non-dominated sorting genetic algorithm. Authors: Yang, C.-L., and Nguyen, T. P. Q.. Applied Soft Computing. No: 69. Pages: 704-718. Year 2018. (Aug 8 2020 5:51PM)
[7]Presentations: Swimming Pool Visitor Forecasting Using Data Analysis Framework of Sequential Clustering and Classification. Authors: Nguyen, T. P. Q., Kuo, R. J., and Yang, C.-L.. Proceedings of the 7th Institute of Industrial and Systems Engineers Asian Conference (IISEAsia2018). Pages: xx. Year 2018. (Aug 12 2020 10:58AM)
[8]Presentations: Dynamic programming to solve resource constrained assembly line balancing problem in footwear manufacturing. Authors: Nguyen, T. P. Q., Kuo, R. J., Chen, J. C. and Yang, C.-L.. Proceedings of the 4th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA 2017). Pages: xx. Year 2017. (Aug 12 2020 10:56AM)
[9]Article: Selecting the number of clusters based on the selected features. Authors: Nguyen, T. P. Q., Kuo, R. J., and Yang, C.-L.. Proceedings of the 2017 International Conference on Engineering, Technology, and Applied Science - Fall Session (ICETA 2017-Fall). No: xx. Pages: xx. Year 2017. (Aug 12 2020 10:57AM)
[10]Article: Hybrid genetic algorithm to solve resource constrained assembly line balancing problem in footwear manufacturing. Authors: Nguyen*, T. P. Q., Chen, J.C., and Yang, C.-L.. Soft Computing. No: 21. Pages: 6279-6295. Year 2017. (Aug 8 2020 5:49PM)
[11]Article: Constrained clustering method for class-based storage location assignment in warehouse. Authors: Yang, C.-L., and Nguyen, T. P. Q.. Industrial Management & Data Systems. No: 116. Pages: 667-689. Year 2016. (Aug 8 2020 5:46PM)
[12]Presentations: Data clustering with principle component for the complete must-link constraints. Authors: Yang, C.-L., Nguyen, T. P. Q and Irfana M. S.. Proceedings of the 17th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference (APIEMS 2016). Pages: xx. Year 2016. (Aug 12 2020 10:55AM)
[13]Article: Data clustering method for storage location assignment in warehouse. Authors: Yang, C.-L., and Nguyen, T. P. Q.. Proceedings of the 16th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference (APIEMS 2015). No: xx. Pages: xx. Year 2015. (Aug 12 2020 10:54AM)
[14]Article: Non-dominated sorting genetic algorithm using fuzzy membership chromosome for categorical data clustering. Authors: Yang, C.-L., Kuo, R. J., Chien, C.-H., and Nguyen, T. P. Q. . Applied Soft Computing. No: 30. Pages: 113-122. Year 2015. (Aug 8 2020 5:44PM)
[15]Presentations: Multi-objective genetic algorithm using fuzzy membership chromosome for categorical data. Authors: Yang, C.-L., Nguyen, T. P. Q., and Kuo, R.J.. Proceedings of the 15th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference (APIEMS 2014). Pages: xx. Year 2014. (Aug 12 2020 10:53AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Best Paper Award

 Khoa học công nghệ

 2018

 1

 The 7th Institute of Industrial and Systems Engineers Asian Conference (IISEAsia2018).

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn