Nguyễn Thị Phương Thu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,096,667

 
Mục này được 26155 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Phương Thu
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/12/1988
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân tiếng Hàn; Tại: trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Nhật - Hàn Thái; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Giáo dục tiếng Hàn; Tại: Trường Đại học Sejong
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 0936 128 179
Email: ntpthu@ufl.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn