Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,552,288

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nhận thức về tham vấn hướng nghiệp của sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang, Lê Thị Duyên. Tạp chí Thiết bị giáo dục. Số: 181. Trang: 111-114. Năm 2018. (Mar 23 2020 4:43PM)
[2]Bài báo: Năng lực tham vấn hướng nghiệp của sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang, Bùi Thị Thanh Diệu. Tạp chí thiết bị Giáo dục. Số: 181. Trang: 108-110. Năm 2018. (Mar 23 2020 4:39PM)
[3]Bài báo: Tổng quan các nghiên cứu trên thế giới về khái niệm và tác hại của xâm hại tình dục trẻ em . Tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang. Kỷ yếu Hội thảo cán bộ trẻ các Trường Sư phạm toàn quốc 2018. Số: 978-604-54-4525-9. Trang: 332-337. Năm 2018. (Mar 23 2020 4:48PM)
[4]Bài báo: Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của cha mẹ về hoạt động của gia đình trong chăm sóc và giáo dục học sinh có hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý . Tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang Tạp chí: KY. Số: ISBN 978-604-54-4525-9 Trang: 637-641 Năm: 2018 . Kỷ yếu Hội thảo cán bộ trẻ các Trường Sư phạm toàn quốc 2018. Số: ISBN 978-604-54-4525-9. Trang: 637-641. Năm 2018. (Mar 23 2020 4:49PM)
[5]Bài báo: Thực trạng rối loạn tăng động giảm chú ý ở học sinh tiểu học và nhận thức của giáo viên về hoạt động của nhà trường trong chăm sóc và giáo dục học sinh có hội chứng này . Tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 6. Số: ISBN 978-604-54-4471-9. Trang: 1012-1020. Năm 2018. (Mar 23 2020 4:51PM)
[6]Bài báo: Xung đột giữa cha mẹ và con cái ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở . Tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam”. Số: ISBN 978-604-54-4471-9. Trang: 529-539. Năm 2016. (Mar 23 2020 4:54PM)
[7]Bài báo: Nhận thức của cha mẹ về Hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý ở học sinh tiểu học . Tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam”. Số: ISBN 978-604-54-4471-9. Trang: 277-289. Năm 2016. (Mar 23 2020 4:55PM)
[8]Bài báo: Xung đột giữa cha mẹ và con cái ở lứa tuổi thiếu niên – hậu quả và những giải pháp khắc phục . Tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang. KY Hội thảo Khoa học quốc tế Công tác xã hội với gia đình và trẻ em. Số: CTXH2016. Trang: 155-164. Năm 2016. (Mar 5 2019 9:17AM)
[9]Bài báo: Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trường THCS Nguyễn Thiện Thuật - Quận Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Hỗ trợ sức khỏe tâm thần học đường từ nghiên cứu, đào tạo đến thực tiễn”. Số: 2015. Trang: 218-225. Năm 2015. (Mar 23 2020 4:58PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: CURRENT STATES OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER IN CHILDREN AND PARENTS’ AWARENESS ABOUT CARING AND EDUCATING CHILDREN WITH THIS SYNDROME . Authors: Nguyễn Thị Phương Trang. Proceeding of the The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017: “Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability”. No: ICSS2018. Pages: 332-337. Year 2018. (Mar 5 2019 9:19AM)
[2]Article: SUPPORTING CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AT SCHOOL – TEACHER’S OPINION . Authors: Nguyễn Thị Phương Trang. Proceeding of the The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017: “Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability”. No: ICSSS2018. Pages: 326-331. Year 2018. (Mar 5 2019 9:22AM)
[3]Article: PARENTS’ PERCEPTION ABOUT ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER IN CHILDREN AND THE INFLUENCE ELEMENTS. Authors: Nguyễn Thị Phương Trang. Proceeding of the The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017: “Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability”. No: ICSSS2017. Pages: 293-299. Year 2018. (Mar 5 2019 9:15AM)
[4]Article: CURRENT STATES OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER IN CHILDREN AND PARENTS’ AWARENESS ABOUT CARING AND EDUCATING CHILDREN WITH THIS SYNDROME . Authors: Nguyễn Thị Phương Trang. Proceeding of the The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017: “Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability”. No: ICSSS2018. Pages: 332-337. Year 2018. (Mar 5 2019 9:20AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn