Nguyễn Trần Quốc Vinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 37187 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Trần Quốc Vinh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1978
Nơi sinh: Hoà Tiến, Hoà Vang, tp Đà Nẵng
Quê quán Hoà Tiến, Hoà Vang, tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Trường Đại học Bách khoa Quốc gia Odessa, Ucraina
Đơn vị công tác: Khoa Tin học; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Trường Đại học Bách khoa Quốc gia Odessa, Ucraina
Dạy CN: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Nga, Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư phạm, 549 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ tháng 04/2007: Giảng viên Khoa Thống kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
- Từ tháng 06/2010: Phó trưởng phòng Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
- Từ tháng 09/2013: Chủ nhiệm khoa Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng chương trình sinh mã tự động các trigger phục vụ cập nhật gia tăng khung nhìn thực. Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Thành viên: Phạm Quang Tín ,Đặng Trung Thành. Mã số: Đ2012-04-19. Năm: 2013. (Jul 15 2013 9:48AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống xếp hàng tự động và hỗ trợ xử lý công việc với sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn, Châu Ngọc Tuấn. Mã số: B2009-ĐN04-11. Năm: 2012. (Jan 19 2012 3:47PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng hệ thống trả lời tự động bằng giọng nói với khả năng tạo kịch bản linh hoạt tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Thành viên: Nguyễn Hiệp, Nguyễn Phan Vũ. Mã số: Đ2011-04-07. Năm: 2012. (Feb 23 2012 2:04PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống quản lý phòng máy công cộng tại trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Thành viên: Đặng Trung Thành, Châu Ngọc Tuấn. Mã số: T2008-04-15. Năm: 2008. (May 9 2011 4:52PM)
[5] Đề tài Khác: Разработка информационно-аналитических систем и систем организации управления. Chủ nhiệm: Кунгурцев А.Б. Thành viên: Куок Винь Нгуен Чан. Mã số: НИР № 729-144. Năm: 2005. (May 9 2011 10:09PM)
[6] Đề tài Khác: Информационные снстемы в проектиоровании и управлении. Chủ nhiệm: Кунгурцев А.Б. Thành viên: Куок Винь Нгуен Чан. Mã số: НИР № 393-73. Năm: 2004. (May 9 2011 10:05PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một phương pháp hiệu quả phát hiện chủ đề nóng từ các bài báo khoa học. Tác giả: Đào Quang Toàn, Nguyễn Việt Anh, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Trần Quốc Vinh. National Symposium of Selected ICT Problems (@). Số: 22th. Trang: 0-0. Năm 2019. (Feb 27 2020 9:04AM)
[2]Bài báo: Một phương pháp xác định mức độ lan truyền của thương hiệu trên mạng xã hội Facebook. Tác giả: Vũ Thị Nhạn, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Huy Đức. HTKH Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc trong công nghệ thông tin và truyền thông. Số: XX. Trang: 167-173. Năm 2017. (Dec 18 2017 11:51PM)
[3]Bài báo: Mô phỏng ảnh hưởng của nước biển dâng xâm lấn đến khu vực sản xuất nông nghiệp tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Tác giả: Hoàng Ngọc Hiển, Ngô Đức Lưu, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Huỳnh Xuân Hiệp. HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR). Số: X. Trang: 459-466. Năm 2017. (Dec 18 2017 11:53PM)
[4]Tham luận: Nhận dạng biểu hiện microarry với cấu trúc đa tuyến tính dựa trên đại số tensor. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hồ Phan Hiếu, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Võ Trung Hùng. HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR). Trang: 877-883. Năm 2017. (Dec 18 2017 11:55PM)
[5]Bài báo: Accelerate the cloud task scheduling with ant colony optimization. Tác giả: Lê Thành Công, Nguyễn Thế Xuân Ly, Nguyễn Trần Quốc Vinh. HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR). Số: X. Trang: 20-27. Năm 2017. (Dec 18 2017 11:57PM)
[6]Bài báo: Các kỹ thuật hình thức trong kiểm chứng cấu hình và chính sách bảo mật thông tin. Tác giả: Trần Mạnh Đông, Nguyễn Trường Thắng, Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Trần Quốc Vinh. HTKH Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc trong công nghệ thông tin và truyền thông. Số: @XIX. Năm 2016. (Oct 15 2016 3:22PM)
[7]Bài báo: Sinh tự động trigger trên ngôn ngữ T-SQL hỗ trợ Anchor Modeling trong SQL Server. Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Đăng Hưng, Hoàng Ngọc Hiển, Nguyễn Văn Vương. HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR). Số: IX-2016. Năm 2016. (Oct 15 2016 3:23PM)
[8]Bài báo: Mô phỏng xâm nhập mặn trên hệ thống cống tại Đồng bằng Sông Cửu long. Tác giả: Hoàng Ngọc Hiển, Ngô Đức Lưu, Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Huỳnh Xuân Hiệp. HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR). Số: IX-2016. Trang: 10. Năm 2016. (Oct 15 2016 3:25PM)
[9]Bài báo: Viết lại truy vấn SPJ để sử dụng khung nhìn thực trong PostgreSQL. Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh. HTKH Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc trong công nghệ thông tin và truyền thông. Số: XVIII-2015. Năm 2016. (Mar 6 2016 3:47PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng hệ thống sinh tự động mã nguồn các website ASP.NET MVC. Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Văn Vương, Nguyễn Ngọc Cương. HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR). Số: VIII-2015. Trang: 506-511. Năm 2015. (Feb 29 2016 10:09AM)
[11]Bài báo: Viết lại truy vấn để sử dụng khung nhìn thực có hàm thống kê trong PostgreSQL. Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh. HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR). Số: VIII-2015. Trang: 760-767. Năm 2015. (Feb 29 2016 10:07AM)
[12]Bài báo: Ứng dụng dịch vụ web để xây dựng hệ thống quản lý đăng nhập một lần. Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Văn Vương. TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171). Số: 8-2014. Trang: 47-58. Năm 2014. (Aug 2 2015 12:44AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng mô-đun sinh tự động mã nguồn trigger trong ngôn ngữ C thực hiện cập nhật gia tăng, đồng bộ các khung nhìn thực trong PostgreSQL. Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Trần Trọng Nhân. HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: VII-2014. Trang: 440-448. Năm 2014.
(Aug 2 2015 12:45AM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng dịch vụ thông báo truy vấn cho PostgreSQL. Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Ngọc Cương. KY HTKH Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc trong công nghệ thông tin và truyền thông. Số: @XVII-2014. Trang: 213-219. Năm 2014. (Aug 2 2015 12:47AM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng hệ thống sinh tự động mã nguồn các website.ASPX trên cơ sở dữ liệu. Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Văn Vương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8(69). Trang: 182-188. Năm 2013. (Nov 24 2013 10:37AM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng và tích hợp mô-đun viết lại truy vấn hỗ trợ khung nhìn thực trong PostgreSQL. Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Văn Quý. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8(69). Trang: 169-175. Năm 2013. (Nov 24 2013 10:39AM)
[17]Bài báo: Ứng dụng mã hoá lai vào công tác bảo mật trong truyền tải đề thi. Tác giả: Hội thảo Trường CĐ CNTT*; TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(73).2013 Quyển 2. Trang: 135. Năm 2013. (May 5 2014 3:08PM)
[18]Bài báo: Một thử nghiệm sử dụng chuẩn TPC-C để đánh giá hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng Versant V8. Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Trương Quang Sinh, Kungurtsev A.B.. TC Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
marriage affairs open i want an affair
. Số: 99 (11). Trang: 0-0. Năm 2012.
(Jul 15 2013 9:50AM)
[19]Bài báo: Ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống dự đoán kết quả học tập của sinh viên. Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8 (57). Trang: 69-74. Năm 2012. (Sep 16 2013 10:46PM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tương tác tự động bằng giọng nói với khả năng tạo kịch bản linh hoạt. Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Phan Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (46). Trang: 101-111. Năm 2011. (Nov 3 2011 8:58PM)
[21]Bài báo: Ứng dụng thông báo truy vấn và xử lý không đồng bộ để xây dựng các trang.ASPX. Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5 (40). Trang: 296-304. Năm 2010.
(May 9 2011 10:20PM)
[22]Bài báo: Một số vấn đề trong xây dựng hệ thống quản lý phòng máy công cộng. Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên. Số: 71(09). Trang: 81-88. Năm 2010. (May 9 2011 10:22PM)
[23]Bài báo: Cải tiến thuật toán cập nhật gia tăng các khung nhìn thực kiểu SPJ. Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1 (36). Trang: 50-55. Năm 2010.
(May 9 2011 10:26PM)
[24]Bài báo: Cập nhật không đồng bộ các khung nhìn thực. Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 74 - 2009. Trang: 30-33. Năm 2009.
(May 9 2011 10:12PM)
[25]Bài báo: Ứng dụng khung nhìn thực để nâng cao tốc độ thực thi truy vấn. Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1(30). Năm 2009. (May 9 2011 4:45PM)
[26]Bài báo: Một số vấn đề trong xây dựng hệ thống gửi/nhận SMS dùng mô-đem GSM. Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa Học Công Nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: Số 5 (28). Trang: 46-54. Năm 2008. (May 9 2011 4:44PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A new solution for asynchronous incremental maintenance of materialized views. Authors: Nguyen Tran Quoc Vinh, Le Van Khanh, Tran Trong Nhan, Tran Dang Hung, PW Chandana Prasad, Abeer Alsadoon, Pham Duong Thu Hang. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Q3). No: VOL 1, NO 2 (103). Pages: 6-13. Year 2020. (Mar 1 2020 12:47PM)
[2]Article: A novel modified undersampling (MUS) technique for software defect prediction. Authors: P. Lingden, Abeer Alsadoon, P.W.C. Prasad, Omar Hisham Alsadoon, Rasha S. Ali, Vinh Tran Quoc Nguyen. Computational Intelligence (Q2). No: Vol 35. Pages: 0-0. Year 2019. (Feb 27 2020 9:01AM)
[3]Article: Prediction of autism-related genes using a new clustering-based under-sampling method. Authors: Dang, X.T., Hung Bui, D., Nguyen, T.H., Quoc Vinh Nguyen, T., Tran, D.H.. Proceedings of 2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE. No: 11. Pages: 0-0. Year 2019. (Feb 27 2020 9:10AM)
[4]Article: Forecasting trading-time based profit-making strategies in Forex industry: Using Australian Forex data. Authors: Mihiran Rupasinghe, Malka N. Halgamuge, Nguyen Tran Quoc Vinh. Proceedings of 2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE. No: 11. Pages: 10. Year 2019. (Feb 27 2020 9:13AM)
[5]Article: Effective text data preprocessing technique for sentiment analysis in social media data. Authors: Saurav Pradha, Malka N. Halgamuge, Nguyen Tran Quoc Vinh. Proceedings of 2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE. No: 11. Pages: 10. Year 2019. (Feb 27 2020 9:14AM)
[6]Article: An analysis on use of deep learning and lexical-semantic based sentiment analysis method on twitter data to understand the demographic. Authors: Harshvadan Talpada, Malka N. Halgamuge, Nguyen Tran Quoc Vinh. Proceedings of 2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE. No: 11. Pages: 10. Year 2019. (Feb 27 2020 9:15AM)
[7]Article: A solution for synchronous incremental maintenance of materialized views based on SQL recursive query. Authors: Nguyen Tran Quoc Vinh, Dang Thanh Hao, Pham Duong Thu Hang, Abeer Alsadoon, PW Chandana Prasad, Nguyen Viet Anh. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Q3). No: 11. Pages: 12. Year 2019. (Feb 27 2020 9:16AM)
[8]Article: Systems Analysis of Acoustic Underwater Sensor Networks: A Taxonomy. Authors: Sandeep Dhakal, Abeer Alsadoon, P.W.C. Prasad, Amr Elchouemi, Nguyen Tran Quoc Vinh. Proceedings of 2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE. No: 11. Pages: 10. Year 2019. (Feb 27 2020 9:11AM)
[9]Article: Wearable Devices for Monitoring Dementia Sufferers: A Review and Framework for Discussion. Authors: Ashok Dhakal, Abeer Alsadoon, P.W.C. Prasad, Angelika Maag, Amr Elchouemi, Win Maung, Nguyen Tran Quoc Vinh. Proceedings of 2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE. No: 11. Pages: 10. Year 2019. (Feb 27 2020 9:12AM)
[10]Article: A method for determining information diffusion cascades on social networks. Authors: Nguyen Viet Anh, Duong Ngoc Son, Nguyen Thi Thu Ha, Sergey D. Kuznetsov, Nguyen Tran Quoc Vinh. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Q3). No: Vol 6 N2 (96). Pages: 61-69. Year 2018. (Feb 27 2020 9:07AM)
[11]Article: Low-Feature Extraction for Multi-label Patterns Analyzing in Complex Time Series Mining. Authors: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Vo Trung Hung. Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS). No: X. Pages: 307-317. Year 2018. (Nov 7 2018 9:59PM)
[12]Article: fMKL-DR: A Fast Multiple Kernel Learning Framework with Dimensionality Reduction. Authors: Giang Thanh Trung, Cộng Sự 1, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Trần Đăng Hưng. International Symposium on Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making (IUKM). No: 6th. Pages: 153-165. Year 2018. (Nov 7 2018 10:01PM)
[13]Article: Synchronous Incremental Update of Materialized Views for PostgreSQL. Authors: Nguyen Tran Quoc Vinh. Programming and Computer Software (Q3). No: Vol. 42, Iss. 5. Year 2016. (Feb 27 2020 9:19AM)
[14]Article: Synchronous Incremental Update of Materialized Views for PostgreSQL. Authors: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Programming and Computer Software ( 0361-7688) (SCIE). No: Vol. 42, Iss. 5. Pages: 307–315. Year 2016. (Oct 15 2016 3:26PM)
[15]Article: DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF PERIODIC ON / OFF MATERIALIZED VIEW IN THE INFORMATION SYSTEM. Authors: A. Kungurtsev, Yuri Vozovikov, Nguyen Tran Quoc Vinh
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Eastern European journal of enterprise technologies //Scientific journal. - Kharkov: Technological center. No: Vol. 4/2 (58). Pages: 42-45. Year 2012. (Aug 14 2012 10:01PM)
[16]Presentations: Information and Communication Technology Education in Vietnam. Authors: Truong Ba Thanh, Nguyen Tran Quoc Vinh. Proceeding of the Workshop “Information Systems research and education in developing countries” in the International Conference on Informations Systems. Paris, Dec 2008
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Pages: 63-69. Year 2008.
(May 9 2011 4:50PM)
[17]Article: Структура программного обеспечения для реализации механизма материализованных представлений. Authors: Куок Винь Нгуен Чан. Холодильна Техніка і Технологія. Одеса.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. No: 3(95). Pages: 94-99. Year 2005.
(May 9 2011 4:43PM)
[18]Presentations: Автоматизация процесса актуализации материализованных представлений. Authors: Куок Винь Нгуен Чан, Кунгурцев А.Б.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Тр. 6-й Международной научно-практической конференции «Современные Информационные и Электронные Технологии». Украина, Одеcса.
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Pages: 172-173. Year 2005.
(May 9 2011 4:47PM)
[19]Article: Методы инкрементальной актуализации материализованных представлений. Authors: Куок Винь Нгуен Чан, Кунгурцев А.Б.. Тр. Международной научно-практической конференции «Новые Информационные Технологии в Учебных Заведениях Украины». Украина, Одеcса. No: 0. Pages: 128-130. Year 2005. (May 9 2011 4:48PM)
[20]Article: Извлечение данных из материализованных представлений в информационных системах. Authors: Куок Винь Нгуен Чан, Кунгурцев А.Б.. Тр. Одесск. политехн. ун–та. Одеса
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 1(23). Pages: 82-87. Year 2005.
(May 9 2011 4:40PM)
[21]Article: Метод анализа информационной системы для применения материализованных представлений. Authors: Куок Винь Нгуен Чан, Кунгурцев А.Б.. Холодильна Техніка і Технология. Одеса. No: 2(94). Pages: 102-105. Year 2005. (May 9 2011 4:41PM)
[22]Article: Сравнение запросов в реляционных базах данных для построения материализованных представлений. Authors: Куок Винь Нгуен Чан, Кунгурцев А.Б., Блажко А.А.. Праці УНДІРТ. Одеса. No: 3(39). Pages: 35-38. Year 2004. (May 9 2011 4:38PM)
[23]Article: Анализ возможности применения материализованных представлений в информационных симтемах. Authors: Куок Винь Нгуен Чан, Кунгурцев А.Б.. Тр. Одесск. политехн. ун–та. Одеса.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 2(20). Pages: 102-106. Year 2003.
(May 9 2011 4:34PM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 29 2020 1:43PM)(Feb 29 2020 1:44PM)
[1]Giáo trình "Cơ sở dữ liệu" Chủ biên: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Đồng tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Việt Anh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2019.
[2]Khung nhìn thực: Lý thuyết & Triển khai Chủ biên: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2019.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Thanh Tùng
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống sinh mã nguồn tự động cho các trang JSP

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[2]Trương Quang Sinh
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng chuẩn TPC-C để đánh giá hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng Versant Object Database

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[3]Phạm Cẩm Vân
Đề tài: Ứng dụng khai phá dữ liệu để tư vấn học tập cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2008-2009. Năm: 2009.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2009-2010. Năm: 2010.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2010-2011. Năm: 2011.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao
Ngành: Tin học
 2007 Sinh viên  
[2]Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (cho nhóm ngành kinh tế)
Ngành: Kế toán
 2007 Sinh viên  
[3]Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Ngành: Tin học
 2007 Sinh viên
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 
[4]Cơ sở dữ liệu
Ngành: Tin học
 2007 Sinh viên  
[5]Quản trị dự án phần mềm
Ngành: Tin học
 2007 Sinh viên
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 
  
 Thông tin khác
  1. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, đạt giải Ba cấp Bộ và giải Ba VIFOTEC, năm 2010.
2. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, đạt giải Nhất tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, giải Khuyến khích Tài năng Khoa học Trẻ Việt Nam năm 2011.
3. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, đạt giải Nhất tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, giải Ba Tài năng Khoa học Trẻ Việt Nam năm 2011.
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn