Nguyễn Thị Sinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,596,968

 
Mục này được 16814 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Sinh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  29/05/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Toán; Tại: N/A
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: PP Toán sơ cấp; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Phương pháp Toán sơ cấp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn C
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán, Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0983405608
Email: ntsinh@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
  Giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng từ năm 2005 đến nay
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn