Nguyễn Thị Thùy Dung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,169,648

 
Mục này được 7897 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thùy Dung
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  14/08/1984
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng DD & CN; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Cơ sở vật chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Kỹ sư; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K83/29 Huỳnh Ngọc Huệ, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3832368; Mobile: 0985272936
Email: nttdung@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2008 đến nay: Kỹ sư Ban QLDA Xây dựng Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn