Nguyễn Thị Thu Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,244,616

 
Mục này được 12008 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  17/08/1984
Nơi sinh: Tp Vinh
Quê quán Tp Vinh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thương mại; Tại: trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: Kinh tế học, Kinh tế lao động, Kinh tế phát triển, Quản trị nguồn nhân lực
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 05113836923; Mobile: 01688.212.888
Email: nguyenthithuhaktdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

 

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Vai trò của lao động đồi với tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(99).2016. Trang: 19. Năm 2016. (Apr 7 2016 3:46PM)
[2]Bài báo: Một số gợi ý chính sách từ thực trạng dân số già trong quá trình già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(101).2016. Trang: 112. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[3]Bài báo: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà*
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 02(87).2015. Trang: 113. Năm 2015. (May 15 2015 11:04AM)
[4]Bài báo: Quản lý chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà*
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(81).2014. Trang: 70. Năm 2014. (Oct 29 2014 2:52PM)
[5]Bài báo: Lý thuyết sự hài lòng trong công việc: Ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(83).2014. Trang: 72. Năm 2014. (Feb 25 2015 2:42PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn