Nguyễn Thị Thu Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,975,636

 
Mục này được 36134 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  17/08/1984
Nơi sinh: Tp Vinh
Quê quán Tp Vinh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thương mại; Tại: trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 05113836923; Mobile: 0388.212.888
Email: thuhaktoan@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng viên khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.


 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn