Nguyễn Trường Thi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 317 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Trường Thi
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/07/1986
Nơi sinh: Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Quê quán Hà Tĩnh, Việt Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Chăn nuôi - Thú y; Tại: Đại học Nông Lâm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên; Tại: Đại học Flinders
Dạy CN: Môi trường, Giống vật nuôi, Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực NC: Sử dụng thảo dược trong chăn nuôi, thức ăn bò sữa, năng suất và chất lượng sữa bò, ảnh hưởng của chăn nuôi đến phát thải nitrate và nitrous
Ngoại ngữ: Tiếng Anh: IETLS 6.5
Địa chỉ liên hệ: Flat 2, 5 Rolleston Street, Hokowhitu 4410, Palmerston North, New Zealand
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2010 - 2017: Nghiên cứu viên, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm Huế
2017 - 2019: Giảng Viên, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
2019 - nay: Nghiên cứu sinh Tiến sỹ, Đại học Massey, New Zealand
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Effect of Plantain (Plantago lanceolata) based pasture on milk production and nitrate leaching by dairy cows. Chủ nhiệm: Peter Kemp, David Horn, Soledad Navarrete. Mã số: RA1.002. Năm: 2022. (Oct 1 2019 6:32AM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu sử dụng thảo dược trong chăn nuôi gà thịt thả vườn. Chủ nhiệm: Nguyễn Trường Thi, Trần Cảnh Thắng. Mã số: AAGF1.15. Năm: 2018. (Oct 1 2019 6:26AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tổng quan tình hình sử dụng thảo dược trong chăn nuôi tại Việt Nam và trên thế giới. Tác giả: Nguyen Trường Thi, Nguyễn Thị Thanh. Hội thảo khoa học quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên. Số: 3. Trang: 340-349. Năm 2018. (Oct 1 2019 6:38AM)
[2]Bài báo: Khả năng sinh trưởng của lợn lai F1 (Yorkshire x Landrace) và khả năng sinh sản của lợn lai 3 máu ((Duroc x Landrace) x (Yorkshire x Landrace)). Tác giả: Lê Đình Phùng, Nguyễn Trường Thi. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Số: 55. Trang: 53-60. Năm 2009. (Oct 1 2019 6:41AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn