Nguyễn Thị Thúy Hoài
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,884,855

 
Mục này được 5675 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thúy Hoài
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/06/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thông tin; Tại: Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cử nhân Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: 19 Tuệ Tĩnh - Đà Nẵng
Điện thoại: 0236--3733293; Mobile: 0982827763
Email: hoaidct@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 11-2008 đến nay: giảng dạy thực hành tại Khoa Điện trường Cao Đẳng Công Nghệ - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn