Ngô Tấn Thống
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 43495 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Tấn Thống
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1977
Nơi sinh: Hòa Vang, Đà Nẵng
Quê quán Hòa Vang, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí chế tạo máy; Tại: Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Cơ sở vật chất; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Mechanic; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Cơ khí chế tạo; Cơ khí tự động hóa
Lĩnh vực NC: Cơ khí tự động hóa
Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- Từ tháng 11 năm 2002 đến 2003: Trợ giảng tại Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN.


- Từ tháng 11 năm 2003 đến 2014: Giảng dạy tại khoa cơ khí, trường Cao đẳng Công nghệ- Đại học Đà Nẵng; chức vụ: Giảng viên.


- Từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 11 năm 2015: Ban Thanh Tra-Pháp chế và Thi đua, Đại học Đà Nẵng
- Từ tháng 1 năm 2016 đến nay: Giảng viên Khoa Cơ khí, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Khai thác phần mềm mã nguồn mở GRBL trong mô phỏng gia công CNC hỗ trợ giảng dạy thực hành. Chủ nhiệm: Huỳnh Văn Sanh. Mã số: T2017-06-50. Năm: 2017. (Oct 15 2018 8:32AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARTCAM TRONG THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG 3D GIA CÔNG ĐIÊU KHẮC GỖ. Chủ nhiệm: Ngô Tấn Thống. Mã số: T2017-06-44. Năm: 2017. (Oct 5 2018 9:18AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ DAO CẮT XỬ LÝ MỐI HÀN RAY XE LỬA P60 CHO ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM. Chủ nhiệm: Ngô Tấn Thống. Mã số: T2016-06-16. Năm: 2016. (Oct 5 2018 9:15AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo máy sấy bàn chải răng trẻ em. Chủ nhiệm: GV.Ngô Tấn Thống; SV: Trần Bảo Toàn, Nguyễn Công Ta, Đoàn Ngọc Tâm. Thành viên: GV.Ngô Tấn Thống; SV: Trần Bảo Toàn, Nguyễn Công Ta, Đoàn Ngọc Tâm. Mã số: 05-2014. Năm: 2014. (Jun 24 2014 10:07AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo máy trát tường tự động. Chủ nhiệm: GV.Ngô Tấn Thống; SV: Trần Văn Hiệp, Đặng Văn Thân, Đoàn Đình Vũ. Thành viên: GV.Ngô Tấn Thống; SV: Trần Văn Hiệp, Đặng Văn Thân, Đoàn Đình Vũ. Mã số: 05-2014. Năm: 2014. (Jun 24 2014 10:04AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Swantsoft mô phỏng gia công tiện CNC. Chủ nhiệm: Trần Quốc Phương-Ngô Tấn Thống. Thành viên: Trần Quốc Phương-Ngô Tấn Thống. Mã số: 2012-2013. Năm: 2013. (Sep 4 2013 2:40PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG SỐT CAO Ở TRẺ EM. Chủ nhiệm: ThS Ngô Tấn Thống. Thành viên: TS Nguyễn Quang Minh; KS Trần Ngọc Hoàng. Mã số: Đ2011-06-02. Năm: 2012. (Mar 26 2012 7:51PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: BARIE CHẮN TÀU LỬA TỰ ĐỘNG. Chủ nhiệm: Hoàng Văn Lanh-Ngô Tấn Thống. Thành viên: GV Ngô Tấn Thống, SV Hoàng Văn Lanh, Phan Thanh Xinh, Nguyễn Thanh Tùng. Mã số: NCKH2012. Năm: 2012. (Mar 16 2013 7:41AM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: T2006-06-16. Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm Pro/engineer để thiết kế khuôn và lập trình gia công cho máy CNC, Đề tài cấp ĐHĐN, đã thực hiện. Chủ nhiệm: Ngô Tấn Thống. Thành viên: . Mã số: T2006-06-16. Năm: 2006. (Feb 23 2012 1:31PM)
[10] Đề tài cấp cơ sở: T05-17-78. Ứng dụng phần mềm CAD/CAM/MASTERCAM, lập trình gia công cho máy phay CNC 4 trục, Đề tài cấp ĐHĐN, đã thực hiện. Chủ nhiệm: Ngô Tấn Thống. Thành viên: . Mã số: T05-17-78. Năm: 2005. (Feb 23 2012 1:33PM)
[11] Đề tài cấp cơ sở: T04-17-58. Nghiên cứu khai thác các phần mềm CAD/CAM, Meta Cut để lập trình, mô phỏng, chuyển mã M-G code gia công trên máy CNC phục vụ cho dạy học, Đề tài cấp ĐHĐN, đã thực hiện. Chủ nhiệm: Ngô Tấn Thống. Mã số: T04-17-58. Năm: 2004. (Feb 23 2012 1:30PM)
[12] Đề tài cấp cơ sở: T03-17-41. Mô hình ứng dụng điện khí nén vào điều khiển các thiết bị trong dây chuyền sản xuất, Đề tài cấp ĐHĐN, 2003. Chủ nhiệm: Ngô Tấn Thống. Thành viên: . Mã số: T03-17-41. Năm: 2003. (Feb 23 2012 1:28PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐỊNH LƯỢNG VÀ PHÂN LOẠI BÁNH HẢI SẢN CHO CÔNG TY ĐÔNG LẠNH. Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc*; ThS. Ngô Tấn Thống. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 50. Năm 2018. (Feb 22 2019 8:58AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu cải tạo máy uốn đai thép xây dựng. Tác giả: Ngô Tấn Thống, Huỳnh Văn Sanh, Đào Thanh Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108). Trang: 241-246. Năm 2016. (Jan 5 2021 9:30PM)
[3]Bài báo: Thiết kế chế tạo mạch điều khiển CDA điều khiển máy CNC plasma CP2060. Tác giả: ThS. Ngô Tấn Thống*, Hồ Trần Anh Ngọc, Tô Tấn Trung Dũng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 88. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[4]Bài báo: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG SỐT CAO Ở TRẺ EM . Tác giả: GV.ThS. NGÔ TẤN THỐNG; GV.TS. NGUYỄN QUANG MINH; GV.KS. TRẦN NGỌC HOÀNG. Tap chí KHCN - Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531. Trang: 49-54. Năm 2012. (May 8 2012 10:59AM)
[5]Bài báo: Tạo mẫu và thiết kế khuôn với Pro/Engineer Wildfire 2005. Tác giả: Ngô Tấn Thống. Hiendaihoa.com. Số: 23/10/2006. Trang: 1-5. Năm 2006. (Feb 25 2012 9:10PM)
[6]Bài báo: Lập trình gia công cho máy CNC bằng phương pháp chiếu hình trong phần mềm Mastercam 9.1. Tác giả: Ngô Tấn Thống-Trần Quốc Việt
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hiendaihoa.com
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 31/07/2006. Trang: 1-5. Năm 2006.
(Feb 25 2012 9:15PM)
[7]Bài báo: Lập trình gia công cho máy CNC bằng phương pháp chiếu hình trong phần mềm Mastercam 9.1. Tác giả: Ngô Tấn Thống-Trần Quốc Việt
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4(8).2004. Trang: 1-5. Năm 2004.
(Feb 25 2012 9:26PM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 23 2012 2:26PM)(Dec 31 2010 2:08PM)(Feb 23 2012 1:25PM)(Feb 23 2012 1:26PM)(Feb 23 2012 2:24PM)
[1]Kỹ thuật lập trình CAD/CAM/CNC Chủ biên: Ngô Tấn Thống. Đồng tác giả:

 

.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2010.
[2]4. Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu với Pro/Engineer Wildfire, giấy phép xuất bản, nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải, năm 2006. Chủ biên: Ngô Tấn Thống, Nguyễn Thế Tranh. Đồng tác giả:

 

.
Nơi XB: Giao Thông Vận Tải. Năm 2006.
[3]Hướng dẫn sử dụng Pro/Engineer Wildfire, giấy phép xuất bản, nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải, năm 2005. Chủ biên: TS.Nguyễn Văn Yến, KS Ngô Tấn Thống. Đồng tác giả:

 

.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải. Năm 2004.
[4]Mastercam 9.1 lập trình CNC nâng cao tập I, giấy phép nhà xuất bản, nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải, năm 2004. Chủ biên: TS.Nguyễn Văn Yến, Th.s Ngô Tấn Thống. Đồng tác giả:

 

.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải. Năm 2004.
[5]Giáo trình giảng dạy Máy công cụ CNC Chủ biên: Ngô Tấn Thống. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2004.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Sáng kiến: Thiết kế chế tạo máy đo thân nhiệt không tiếp xúc trực tiếp

 Kỹ thuật

 2020

 SK2020-GPKT06

 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-Đại học Đà Nẵng

[2] Sáng tạo trẻ năm 2013

 Kỹ thuật

 2013

 01

 Thành Đoàn Đà Nẵng

  
 Khen thưởng
[1] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Số: 28-QĐ/ĐU. Năm: 12/01/2019.
[2] Ngô Tấn Thống, Giấy chứng nhận Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2003.
[3] Ngô Tấn Thống, Giấy khen của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ (2003-2004).. Năm: 2004.
[4] Ngô Tấn Thống, Giấy khen Đoàn viên ưu tú trường Cao đẳng Công nghệ (2003-2004).. Năm: 2004.
[5] Ngô Tấn Thống, Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng (2004-2005).. Năm: 2005.
[6] Ngô Tấn Thống, Giấy khen Đoàn viên ưu tú trường Cao đẳng Công nghệ (2004-2005).. Năm: 2005.
[7] Ngô Tấn Thống, Giấy chứng nhận Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2005.
[8] Ngô Tấn Thống, Bằng Khen của Bộ giáo dục đào tạo. Số: 2604/QĐ-BGDĐT. Năm: 2007-2012.
[9] Ngô Tấn Thống, Chứng chỉ Phương pháp nghiên cứu khoa học, Đại học Hawai tổ chức (2008). Năm: 2008.
[10] Ngô Tấn Thống, Giấy khen Ban chấp hành công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ. Số: 15/QD-CD. Năm: 2011.
[11] Ngô Tấn Thống, Giấy khen Thành Đoàn Đà Nẵng năm 2013. Năm: 2013.
[12] Giấy khen: Đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018. Số: 463/QĐ-ĐHSPKT. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chuyên đề gia công cơ khí
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2020 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[2]Đồ án Công nghệ chế tạo máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2016 Sinh viên cơ khí  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[3]Thiết kế khuôn mẫu
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2016 Sinh viên Đại học, Cao đẳng  Đại học Đà Nẵng
[4]Công nghệ tạo phôi
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2011 Sinh viên cao đẳng; sinh viên đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[5]Robot Công Nghiệp
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2004 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn