Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá tính năng điều khiển chuyển động của tàu thủy dựa trên nền MATLAB-SIMULINK
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  GV. Ks. Nguyễn Tiến Thừa; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: T2010-02-103 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Chuyển động của tàu thuỷ là chuyển động của một đối tượng phi tuyến phức tạp trong môi trường nước với các điều kiện thuỷ văn luôn thay đổi. Để điều khiển tàu thuỷ đi đúng quỹ đạo xác định, an toàn cho con người và hàng hoá thì ta cần mô hình hoá đối tượng. Dựa trên việc mô hình hoá chúng ta có thể đánh giá được tính năng điều khiển chuyển động của con tàu và đưa ra những khuyến cáo, điều chỉnh khi chuyển động của con tàu không đảm bảo các tính năng chuyển động theo yêu cầu của chủ tàu và theo quy phạm đã định. 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn