Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,590,964

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sử dụng và phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ sản Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 3-4. Năm 2006.
(Feb 25 2011 10:23AM)
[2]Bài báo: Những rào cản trong xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào EU. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Thương mại. Số: 27. Năm 2006. (Feb 25 2011 10:25AM)
[3]Bài báo: Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Mỹ - Cơ hội và thách thức . Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Thương mại. Số: 8. Năm 1999. (Feb 25 2011 10:18AM)
[4]Bài báo: Một số giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu thuỷ sản của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương. Tạp san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Năm 1999. (Feb 25 2011 10:20AM)
[5]Bài báo: Triển vọng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường liên minh châu Âu. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 28. Năm 1999. (Feb 25 2011 10:22AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn