Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,596,243

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Thị Tuyết Nga
Đề tài: Hoàn thiện dịch vụ LOGISTICS tại cảng Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[2]Đặng Thị Thanh Thương
Đề tài: Quản trị thương hiệu Hoà Thọ của Tổng công ty Cổ phần dệt may Hoà Thọ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[3]Nguyễn Đình Mai Na
Đề tài: Quản trị thương hiệu trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng (Danavtc)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[4]Nguyễn Thị Thuỳ Trang
Đề tài: Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại trung tâm lữ hành Hội An

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[5]Lê Thị Mỹ Dung
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ đào tạo tại công ty CP CPE

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn