Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,468,752

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đầu Tư quốc tế
Ngành: Kinh tế học
 2009 Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế
[2]Marketing quốc tế
Ngành: Kinh tế học
 2002 Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế
[3]Marketing căn bản
Ngành: Kinh tế học
 2000 Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn