Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,389

 Định hướng sự phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn trên thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2000-2010.
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Như Liêm
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Nguyễn Thị Thủy và các thành viên khác
Số: B2000-14-16 ; Năm hoàn thành: 2000; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn