Nguyễn Trung Tiến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,244

 
Mục này được 28283 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Trung Tiến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/12/1961
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Hướng dẫn thực hành tin học đại cương
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 736949; Mobile: 0905020744
Email: 
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Cán bộ phục vụ giảng dạy (1983 – 1998), chuyên viên Phòng Đào tạo và Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1998 đến nay).

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn